Website in slaapstand

Update 17/4/2018: Joehoe, eindelijk een stukje gerechtigheid: ontslagen van alle rechtsvervolging, zie 


Aangezien mevrouw Hond vanaf maart 2017 niet langer woonachtig is in de Broekpolder, is de directe aanleiding om de mogelijkheid te bieden incidenten te melden en te bekijken in deze buurt verdwenen. Daarom heb ik deze functionaliteiten en alle gerichte informatie over "mevrouw" Hond offline gezet. 

De Broekpolder slachtoffers blijven echter achter met de geleden schade, zowel geldelijk als emotioneel. Het is mijns inziens oneerlijk dat een persoon ongestraft zoveel ellende kan aanrichten en ermee wegkomt zonder enige vorm van schadeloosstelling of excuses. Sterker nog, 2 van haar slachtoffers moeten zich nog (opnieuw) verantwoorden voor de rechtbank. Ikzelf vanwege het oprichten van deze website, een ander vanwege het ophangen van een camera om eigendommen te beschermen en bewijsmateriaal te verzamelen. Te belachelijk voor woorden maar helaas de realiteit. Update: Het eerste slachtoffer dat terecht moest staan is vrijgesproken en in het gelijk gesteld, nu ik nog!

In mijn zaak was de mening van de Officier: "Je mag niemand aan de schandpaal nagelen"..., nee, blijkbaar mag je wel woningen, personen waaronder kinderen beschadigen en moet je dat als burger allemaal goed vinden en gelaten ondergaan wanneer keer op keer blijkt dat instanties niets kunnen of willen doen. Er zijn slachtoffers die nooit meer helemaal zullen herstellen van de stressvolle periode die nu gelukkig achter ons ligt. Ook zijn er mensen verdreven uit hun woning.

Wat er ook uit mijn hoger beroep komt, ik ben blij dat deze website heeft geholpen het leed voor de slachtoffers, waaronder ook dat van mijn eigen kinderen te stoppen. Wel realiseer ik me dat het probleem met de verhuizing van mevrouw Hond niet is opgelost, het is alleen verplaatst, net zoals eerder gebeurd is vanuit Breedweer naar de Broekpolder en nu naar de gemeente Beverwijk. Ik hoop uit de grond van mijn hart dat de schade daar beperkt blijft en dat de gemeente Beverwijk wel in actie komt als dit niet het geval mocht blijken. Voor de gemeente Heemskerk heb ik geen goed woord over. Zij hebben ons volledig in de kou laten staan. Deze mevrouw vormt een serieus probleem voor de leefbaarheid en het woongenot van haar omwonenden en ook al wordt dit vermoedelijk veroorzaakt door psychische problemen, hier mogen onschuldige burgers niet de dupe van worden is mijn mening.

In de nieuwe woonwijk van mevrouw Hond hebben de eerste incidenten al plaatsgevonden. Ik raad alle nieuwe slachtoffers dan ook aan om elk incident te melden bij zowel politie als de gemeente Beverwijk om zo het dossier uit te breiden. Ooit moet er toch genoeg verzameld zijn om een definitieve oplossing te bewerkstelligen. Deze site kan uiteraard voortgezet worden als hier voldoende aanleiding toe is.

Marloes de Heer