Dagvaarding 5 december 2016

miss behaved womens prisoner costumeNa op 8 september jl. al 2 uur lang verhoord te zijn geweest door de politie - waarbij zelfs mijn vingerafdrukken en foto werden genomen als een ware crimineel - heeft Justitie besloten dat dit nog niet genoeg is. Op 5 december a.s. ben ik gedagvaard door de Officier van Justitie om te verschijnen voor de politierechter. 

Eigen verslag van het politieverhoor

Ik werd verhoord door een zeer sympathieke hoofdagent die het erg vervelend vond dat ik als verdachte werd gezien. Hij toonde veel begrip voor de situatie en deed er alles aan om het zo aangenaam mogelijk te maken. Hij bood me wel 4 keer koffie aan maar die was niet echt lekker dus heb het bij 1 koffie gehouden ;-). Het verhoor duurde 2 uur.

Het verhoor begon met een aantal inleidende vagen, of ik mijn rechten begreep, wist dat ik niet hoefde te antwoorden, NAW gegevens, of ik kinderen heb, etc. daarna was de vraag of ik een website beheer. Wel meer dan 200 heb ik geantwoord, het is mijn beroep. Daarna de vraag of ik de beheerder ben van mevrouwhond.nl, of ik actief ben op social media, etc. Alles met ja beantwoord.

Daarna werd me gevraagd of ik Hond kende, dat vond ik nog een lastige dus heb aangegeven dat ik nooit een woord met haar heb gewisseld maar dat ik uiteraard wist wie ze was en wat ze aanricht in de buurt en dat zij mij blijkbaar kent gezien de vernielingen, stalking etc. Heb ook verwezen naar mijn aangifte en verteld over de overlast die ik heb ervaren, waaronder telefoonterreur, achtervolgingen, de motor, spugen, verf, slot, violen, etc. Ook de aanleiding verteld, waarom we bij haar in the picture zijn gekomen (Theo die vroeg of ze haar hond bij zich kon houden).

Ook vroeg hij of ik een advocaat/jurist heb geraadpleegd. Dus verteld dat ik dit zowel voor het plaatsen van de website heb gedaan als na het bericht dat er aangifte was gedaan. Uitgelegd dat alle juristen het erover eens waren dat de website legaal was zolang ik Hond niet met volledige naam noem en niet herkenbaar in beeld breng. De disclaimer genoemd waarin wordt gemeld dat de site slechts dient om meldingen te registreren en dat dit niet noodzakelijkerwijs mijn mening is.

Vervolgens de vraag of mevrouw H. op de website stond voor Mevrouw Hond. Ik heb aangegeven dat dit zo is. Toen de vraag wat ik van de aangifte vond. Ik vertelde dat ik het bijzonder vond dat iemand met haar voorgeschiedenis zich überhaupt in een politiebureau durft te vertonen. Dat dit wel past bij het beeld van een stalker. Ook aangegeven dat ik het frappant vond dat ze heeft gekozen voor de aanklacht smaad en niet laster. Dit impliceert dat wat er op de site staat in haar ogen ook de waarheid is. Tevens gemeld dat haar zoon dit ook heeft bevestigd tijdens zijn huisbezoek aan mij.

Vond ik het niet kwetsend dat er genoemd wordt dat ze een psychische stoornis heeft? Nee, heb ik gezegd want dit heeft haar man zelf aan een van de slachtoffers verteld en het dient om een beeld te schetsen.

Waren de foto's niet te herkenbaar? Nee, want ik heb ook mails gehad van mensen die het vervelend vonden omdat ze ook grijs haar en een hond hebben en er werd gevraagd of zij mevrouw Hond waren.

Dat Hond zich aangesproken voelt is logisch, ze herkent immers ook de incidenten die ze heeft gepleegd.

Werd de goede naam en eer van Hond niet aangetast? Nee want die heeft ze niet, ze is al in het programma van John van den Heuvel geweest en de hele buurt kent haar toch al. Veel mensen zijn bang, zelfs verhuisd, durven hun huis niet uit, meldingen op site zijn het topje van de ijsberg, etc.

Ken ik de bewoners van .....? Ja, dit zijn mijn oom en tante en zij hebben de afgelopen jaren, tot op heden heel veel last van Hond.

Komen de foto's op de website van deze mensen?

Mijn foto's komen van diverse anonieme bronnen die ik niet bekend wens te maken.

Hond eist dat de website offline gaat, wilt u dit doen? Nee, want dan zijn we vogelvrij, heeft ze weer een slag gewonnen en zal de overlast nog erger worden. Pas als de schade aan alle slachtoffers is vergoed en wanneer de overlast en stalking stopt gaat de site offline.

Hond eist rectificatie, wilt u dit doen? Nee, de enige die iets recht moet zetten is Hond. 

Ook over het radio interview en de krantenartikelen werd gesproken. Aangegeven dat dit diende om de website bekend te maken en zo te zorgen dat iedereen daar incidenten ging melden. Tevens benadrukt dat de naam van Hond nergens genoemd wordt op de site.

Voorts een niet goed gestelde vraag over Google, heb gemeld dat ik helaas geen invloed heb op wat er in de zoekresultaten staat. 

Tenslotte heb ik in het verhoor ook met klem aangegeven dat alles wat ik tijdens het verhoor heb gezegd gestaafd kan worden bij een grote groep getuigen. Verder steeds benadrukt dat de site in het algemeen belang is opgericht, om de buurtbewoners te beschermen, een algemeen en volledig dossier op te bouwen en zo de instanties tot actie te overreden. 


Enkele dagen na het verhoor kreeg ik een telefoontje, daarin vroeg de hoofdagent die me verhoord heeft namens de Officier of ik mee zou willen werken aan mediation. Ik heb aangegeven dat ik hier niet echt enthousiast van werd, in de politiefolder over stalking staat immers verkondigd dat mediation met stalkers geen enkele zin heeft maar desondanks ben ik akkoord gegaan. Hond heeft echter wel geweigerd.

Dagvaarding

2016 09 28 15.00.39 

Tenlastelegging

2016 09 28 15.00.53zwartgemaakt

  • Gepubliceerd: 30 september 2016